logo

putting it on the map – europan 12

(klik op de afbeelding voor een groter beeldweergave)

In de tijd van de economische crisis heeft de gemeente Schiedam een ontwerpvraagstuk voor de Koemarkt en de VROM locatie. Beide locaties hebben de potenties om een entree te zijn voor culturele-commerciële doeleinden in de stad Schiedam. Als ontwerpers hebben wij een strategische plan bedacht dat past in de huidige tijd van overheidsinvesteringen. Voor iedere locatie is er een paviljoen ontworpen die het plek markeert en het openbare verblijfsgebied zoneert. Hiermee wordt de openbare ruimte opnieuw gedefinieerd en vormen de paviljoenen de ontbrekende schakels tussen openbare ruimte en de bebouwde omgeving. Door de openbare ruimten te activeren en verblijfskwaliteit aan te geven, worden de toekomst ontwikkelingen  een vanzelfsprekend gevolg.

A. Koemarkt
De bestaande bijgebouwen op de locatie worden onder 1 dak gebracht. Het paviljoen markeert de ondergrondse parkeerentree en huisvest tevens een fietsenstalling. De openbare ruimte wordt door de lange smalle vorm van het paviljoen opgedeeld in 2 ruimten: De terassenstraat, waar men beschut zit tegen het verkeer en het entreeplein, waar alle stromen van langzaamverkeer bij elkaar komen

B. VROM locatie
Door het plaatsen van een Dok gebouw aan het water met een afgeleide typologie van een vuurtoren wordt de VROM locatie letterlijk op de kaart gezet. Door de Buitenhavenseweg plaatselijk te verbreden, ontstaat er een nieuw plein aan het water.  De trappartijen verbinden het Schie met dit plein. De ontwikkeling rondom het plein kan nu gefaseerd plaats vinden. De ontwerpers stellen alleen een beeldkwaliteit plan vast voor deze ontwikkeling, zodat de kwaliteit van de openbare ruimte gewaarborgd blijft.

link naar inzending op www.europan12.nl

Resultaat:finalist, beste 9 plannen van 48 inzendingen
Datum:december 26, 2013